Vastustakaa natsimarssia Tampereella ja järjestäytykää pitkälliseen taisteluun fasismia vastaan!

Natsijärjestö ”Pohjoismainen vastarintaliike” (PVL) on tulossa marssimaan Tampereelle lauantaina 21. lokakuuta, muka ”sananvapauden puolesta”. Myös PVL:n luvalla perustettu katupartiojärjestö ”Soldiers Of Odin” sekä uusfasistisen ja Sipilän hallituksessakin vaikuttaneen ”Suomen Sisun” Etelä-Pohjanmaan piirijärjestö ovat ilmoittaneet tulevansa tukemaan PVL:n marssia. Tätä protestoimaan ja vastustamaan on kutsuttu mielenosoitus ”Koko Tampere vihaa natseja”, jota haluamme omista lähtökohdistamme vahvistaa. Emme suvaitse natsien sananvapautta, koska emme suvaitse natseille mitään vapautta. Tule rakentamaan työväenluokan ja sorrettujen joukkojen etujen ympärille yhdistyvää taistelevaa antifasismia!

PVL on Ruotsista johdettu ja myös Suomessa ja Norjassa toimiva natsijärjestö, jonka ohjelmallisena päätavoitteena on Pohjoismaiden yhdistyminen fasistiseksi liittovaltioksi. Sen ohjelmallisia tavoitteita hälyyttävämpää on kuitenkin sen terroristinen poliittinen käytäntö, joka yhdistyy erikoisella tavallaan yhteiskunnan laajempaan fasistisoitumiseen. Natsien fasistinen käytäntö on myös erotettava sitä naamioivasta sanahelinästä. Voitokasta antifasismia ohjaa oikea ymmärrys fasismista yleensä, ja PVL:n lyömiseksi on ymmärrettävä oikein sen erityinen rooli fasismissa. Lyhyesti sanoen: fasismi on vastavallankumouksellista ja luokkaluonteeltaan porvarillista, ja nyt kehittyvässä suomalaisessa fasismissa PVL edustaa sen terroristisinta siipeä. Polttavin tarve vastustaa fasismia yleensä ja PVL:ä erikseen on kaikkein riistetyimmillä ja sorretuimmilla joukoilla.

PVL:n toiminnan tehokkaaksi vastustamiseksi on tehtävä selväksi ero ystävien ja vihollisten välillä, tehtävä oikea tilannearvio ja tuotava raaka totuus julki. Tilanne ei ole niin päin, että natsit havittelisivat jalansijaa Tampereella. Tilanne on niin päin, että käytännössä koko Tampere on natsien vapaassa käytössä. Heillä on salainen toimitila ja vapaus ilmaantua lähes minne haluavat ja milloin haluavat, ja vain harvoin heidän on tarvinnut varautua vastarintaan tai rangaistuksiin. Meitä ei ole vastassa vain PVL, vaan myös sen ja muiden fasistien toimintaa tukevat ja mahdollistavat suuremmat voimat, joista suurin on hallitseva luokkamme porvaristo ja sen valtio. Niihin nojautuminen on sekä tehotonta että itsetuhoisaa. Kaikki fasistisoituvan esivallan eleet äärioikeistoa vastaan valmistelevat fasisminvastustajien tukahduttamista. Antifasistista järjestäytymistä ja taistelua jarruttaa myös eri tavoin ilmenevä liberalismi, joka parhaimmillaankin sallisi meille korkeintaan kaikkein suppeimmin määritellyn itsepuolustuksen. Uskaltaessamme taistella ja fasisteista saatujen voittojen myötä saamme vastaamme koko kapitalistisen yhteiskuntajärjestelmän ”kansalaisyhteiskunnasta” valtioon. Voitokas antifasismi kaventaa porvariston valtaa. Se on petos Suomen tasavaltaa kohtaan. Antifasismia ei voida sovittaa porvarivaltion ja porvarimedian normeihin, sillä se merkitsisi antifasismin liberalisoimista ja lopulta sen fasistisoimista.

Strategisesti katsoen lähdemme siis alakynnestä, yksi kymmentä vastaan. Taktisella tasolla onkin pyrittävä mahdollisimman usein keräämään kymmenen yhtä vastaan, kuten nyt pyrkiessämme vastustamaan natsimarssia. On alettava irtautua porvarivaltion ja porvarimedian asettamista raameista, ja osoitettava valmiutta rikkoa porvarillista laillisuutta ja hyväksyttävyyttä vastaan. Fasisminvastainen taistelu on alusta lähtien konkreettisesti luokkataistelua. Natsien elintilaa on alettava rajoittamaan työväenluokan naapurustoista lähtien, kortteli korttelilta. Tärkeitä taistelukenttiä ovat myös työpaikat ja oppilaitokset. Voitokas antifasismi tekee tilaa taistelulle arkista kurjuutta vastaan, ja se kasvattaa voimaa tuon taistelun puolustamiseksi fasistien lisäksi myös poliisilta. On tähdättävä siihen, että fasistit – eivätkä heidän uhkaamansa ihmiset – joutuvat toimimaan viranomaisten sallimissa rajoissa.

Vihollisen voimien tuhoamiseksi ja omien säästämiseksi on tehtävä myös tilannekohtaisia valintoja ja valmistauduttava nopeisiin muutoksiin. Lauantaina 21. lokakuuta asetamme ensisijaiseksi viholliseksemme fasistit, toissijaiseksi poliisin ja kolmanneksi taistelua jarruttavan liberalismin. Lähdemme siitä, että pyrimme estämään natsien marssilleen asettamia tavoitteita taistelutahtoisimpien joukkojen kanssa, pidämme puolemme poliisin mielivaltaa vastaan ja toimimme päättäväisesti liberaalien tahdosta riippumatta. Tuokaa mukananne fasisminvastaista taistelutahtoa lietsovia tunnuksia ja liittykää kanssamme tiiviiksi blokiksi!

Natsimarssin mainoskuva viestii kohteeksi Raatihuonetta, jonne he toivovat pääsevänsä ilman vastarintaa. Teemme tämän toiveen tyhjäksi ja varaudumme natsien juoniin. Natsit meinaavat tuhota voimiamme ja hajottaa rivimme hyökkäämällä joukkojemme taistelutahtoisimpien ja syrjityimpien kimppuun. Se haluaa meidät polvistumaan herrojemme edessä. Meidän on noustava ylös ja lyötävä natsit voidaksemme vapauttaa itsemme ja luokkamme.

Torjukaamme natsimarssi sorrettujen ylivoimalla. Hylätkää illuusiot ja valmistautukaa taisteluun, joka saa PVL:n toivomaan, ettei se olisi ikinä astunutkaan Tampereelle ja porvarit toivomaan etteivät he olisi ikinä natseja tänne päästäneet. Ei anneta natseille rauhaa, tukahdutetaan heidän toimintansa, savustetaan heidät ulos koloistaan, ja rangaistaan heitä säälimättä.

Kootkaa rivit ja tuhotkaa fasistit!

Juliste

Ladattavat materiaalit

Advertisements